Polityka prywatności i pliki cookie

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, postanowiliśmy udostępnić dokument, który prezentuje stanowisko firmy VerdeAvis, w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Dane osobowe

Operator serwisu VerdeAvis gromadzi i wykorzystuje informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Dane te, są wykorzystywane przez Operatora serwisu w celach technicznych, związanych z administracją serwerami jak również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

Rejestracja

Rejestracja w sklepie VerdeAvis.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP). Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Klientami oraz realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez VerdeAvis.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Usuwanie swoich danych ze sklepu.

Każdy użytkownik posiada dostęp do strony https://verdeavis.pl/customer/account. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez VerdeAvis.pl. danych osobowych o użytkowniku.
W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do VerdeAvis.pl al. 29-go Listopada 94, 31-2016 Kraków.
Każdy użytkownik posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług serwisu VerdeAvis.pl i udostępniać informacje na swój temat. Rejestracja w serwisie jest dobrowolną decyzją użytkownika, z której może w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów i newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu czy newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pola te należy wypełnić obowiązkowo.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do naszej listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu klientowi zamówione informacje.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa VerdeAvis

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. VerdeAvis.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na tych stronach oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników. Każdą osobę korzystającą z tego serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności. Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów VerdeAvis.pl

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu, nie prenumerować elektronicznych biuletynów itp. oraz o nieudostępnianie nam swoich danych.

Firma VerdeAvis.pl jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres sklep@verdeavis.pl

Cookies

Czym są

Cookies to małe pliki tekstowe (tzw. ciasteczka) wysyłane przez serwer i zapisywane tymczasowo lub trwale przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika. Zapisywane są w nich niewielkie porcje informacji niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego. Dane z plików może odczytywać tylko serwer, który je utworzył.

W jakim celu są stosowane

Podstawowym celem stosowania plików cookies jest możliwość rozróżniania użytkowników i łączenia ze sobą żądań wykonywanych przez konkretnego użytkownika na podstawie unikatowego identyfikatora przesyłanego właśnie w cookie. Dzięki temu korzystanie z serwisów internetowych jest łatwiejsze i wygodniejsze, a ich zawartość jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji użytkownika. Umożliwiają m.in.:

  • obsługę uwierzytelniania i dostęp do danych przeznaczonych wyłącznie określonym użytkownikom,
  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi logować się na każdej stronie,
  • tworzenia statystyk oglądalności,
  • zapamiętywanie wszelkich preferencji użytkownika (np. języka, koloru, układu, rozmiaru czcionki strony),
  • zapamiętywanie produktów w koszyku sklepu internetowego,
  • prezentowanie spersonalizowanych treści użytkownikowi,
  • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tych samych użytkowników.
Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.