Jak wybrać odpowiedni system ręczników papierowych do naszych potrzeb?

Wielu z nas zadaję sobie pytanie czy system ręczników, który posiada w swojej toalecie jest właściwy i optymalny. Najczęściej oczywiście spotykanym i powszechnym systemem są ręczniki ZZ lub ręczniki w składce V - w zależności od producenta. Ich popularność przekłada się na znacznie ułatwiony dostęp na rynku systemów higienicznych.

Biorąc jako kryterium kolorystykę: najczęściej spotykanymi ręcznikami są ręczniki białe, zielone i szare. Zielone - pomimo koloru są niestety najmniej ekologiczne. Dodatkowo należy uważać czy nie barwią rąk lub powierzchni, którą przecieramy. Ponadto spłukane w toalecie są najczęściej przyczyną zatkanych rur i nieraz całych instalacji sanitarnych.

Pamiętajmy o jednym - Ręczniki makulaturowe są ręcznikami przetworzonymi z makulatury czy celulozy. Jeżeli są to odpady z drukarni lub inne poprodukcyjne wówczas źródło surowca często jest nieznane. Niejednokrotnie zdarzało się że podczas wymazów mikrobiologicznych okazywało się i że na ręcznikach znajdują się bakterie kałowe. Idealnym rozwiązaniem dla nas jest ręcznik z makulatury bielonej - której znamy źródło pochodzenia - lub ręcznik celulozowy czyli przetworzony bezpośrednio z celulozy. Często jednak spotykaną wadą ręczników ZZ jest to, że niejednokrotnie pobieramy z dozownika więcej listków niż potrzebujemy - 70 do 80% ręczników wyrzuconych do kosza ma powierzchnię suchą, a to znaczy że wraz z ręcznikami wrzucamy pieniądze.

Najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie toalety w system dozownik/ręcznik, który gwarantuje nam pobranie tylko i wyłącznie jednego listka. Takie rozwiązanie mamy przy systemie dozownika Tork 553100 oraz ręcznika 290184 - jest to jeden z najtańszych „czystych” rozwiązań  w składce ZZ.

Jeżeli wybierzemy ręcznik w roli mamy z kolei dwa rozwiązania: ręcznik dozowany centralnie czyli odwijany od środka - tutaj niestety tracimy kontrolę nad ilością wyciąganego ręcznika - rozwiązaniem jest zastosowanie systemu Tork reflex - dozownika który podaje nam tylko i wyłącznie jeden listek specjalnie złożonego ręcznika. Najlepszym rekomendowanym i najbardziej higienicznym systemem jest dozowanie z dozowników systemu Matic. Dozownik ten odcina nam samoczynnie odcinek listka długości 25 cm. Odcinek takiej długości swobodnie wystarczy nam do wytarcia wilgotnych rąk.

Tork posiada cała gamę rolek typu Matik które idealnie współpracują z tym dozownikiem - my tylko musimy dobrać odpowiedni ręcznik – odpowiednio chłonny, miekki, w zależności od naszych oczekiwań, potrzeb oraz charakteru użytkowania.

Powiedzenia w wyborze!